„Биље и камење – H2O“

Ученици наше школе посетили су Изложбу под називом „Биље и камење – H2O“ у Универзитетској галерији у Крагујевцу, аутора Др Марјана Никетића, ботаничара и фитотаксонома. Ова изложба представља својеврсни спој науке и уметности. Кроз пејзажну фотографију, аутор представља физичке, хемијске и биотичке интеракције између воде и стена са околном флором, фауном и вегетацијом на обалама мора, језера, река и потока.

Поред своје естетске природе ова изложба садржи и едукативну надоградњу. На овај начин ученици су се упознали са географским пределима Србије и околних земаља, продубили знање о природним феноменима, сагледали предности фотографије као уметничког дела и пронашли инспирацију за лични развој у области уметности и природних наука.

Изложбу су посетили ученици природно-математичког смера (одељења 3/3 и 4/3), општег смера (одељења 2/7, 3/2, 4/6), друштвено-језичког смера (одељења 1/8 и 3/8), одељења за аудио-визуелне и сценске уметности (одељења 2/9 и 3/9) и спортског одељења (одељење 2/10). Предметни наставници који су спровели ову активност са својим ученицима су Снежана Дејановић, Милена Чомић, Славица Зечевић, Никола Петковић и Илија Обровић.