ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

Страница је у изради.

Вести за ванредне ученике

Поступак попуњавања уплатнице

Пријава усменог дела испита
Уплатилац:Име и презиме, адреса
Сврха уплате:пријава испита (усмени део испита)
Прималац:Друга крагујевачка гимназија, Лицеја Кнежевине Србије 2, Крагујевац
Износ:650, 00 дин.
Рачун примаоца:840-31302845-09
Модел:97
Позив на број:87-01698-04-01-742317-00
Пријава писменог дела испита
Уплатилац:Име и презиме, адреса
Сврха уплате:пријава испита (писмени део испита)
Прималац:Друга крагујевачка гимназија, Лицеја Кнежевине Србије 2, Крагујевац
Износ:750, 00 дин.
Рачун примаоца:840-31302845-09
Модел:97
Позив на број:87-01698-04-01-742317-00
Пријава матурског испита
Уплатилац:Име и презиме, адреса
Сврха уплате:пријава испита (матурски испит)
Прималац:Друга крагујевачка гимназија, Лицеја Кнежевине Србије 2, Крагујевац
Износ:2 300, 00 дин.
Рачун примаоца:840-31302845-09
Модел:97
Позив на број:87-01698-04-01-742317-00
Пријава уписа године
Уплатилац:Име и презиме, адреса
Сврха уплате:упис године
Прималац:Друга крагујевачка гимназија, Лицеја Кнежевине Србије 2, Крагујевац
Износ:3 300, 00 дин.
Рачун примаоца:840-31302845-09
Модел:97
Позив на број:87-01698-04-01-742317-00
Пријава обнове године
Уплатилац:Име и презиме, адреса
Сврха уплате:обнова године
Прималац:Друга крагујевачка гимназија, Лицеја Кнежевине Србије 2, Крагујевац
Износ:1 100, 00 дин.
Рачун примаоца:840-31302845-09
Модел:97
Позив на број:87-01698-04-01-742317-00

АДРЕСА

Распоред звона

  • 1. час:  08.00 – 08.45
  • 2. час:  08.50 – 09.35
  • 3. час:  09.50 – 10.35
  • 4. час:  10.40 – 11.25
  • 5. час:  11.45 – 12.30
  • 6. час:  12.35 – 13.20
  • 7. час:  13.25 – 14.10
  • 8. час:  14.15 – 15.00

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ