ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА

Лингвистичка секција Друге крагујевачке гимназије активно и успешно ради од самог оснивања школе. Неговање културе говора, развијање истраживачког и аналитичког приступа језику, уочавање језичких појава у свим видовима његове примене – теме су које свих ових година инспиришу и надахњују младе лингвисте и њихове менторе да се баве проучавањем језика. Лингвистичка секција окупља ученике који желе да прошире знање из области српског језика и језичка култура. Чланови секције конструктивно, аргументовано и креативно доприносe раду у свим фазама реализације наставе. У сарадњи са другим секцијама и ученицима, обучавају се да на основу аргумената и прихваћених правила тимског рада постижу одређене резултате.  Руководиоци секција имају задатак да подстичу ученике у развијању својих креативних способности, откривају неопходност тимског рада, као и богатство лексике и изражајних могућности матерњег језика. Циљеви и задаци Лингвистичке секције:
 • проширивање и продубљивање знања о српском језику;
 • овладавање знањима о српском књижевном језику;
 • поштовање матерњег језика, неговање српског језика, традиције и културе српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;
 • развијање говорне, писмене и књижевне културе ученика;
 • развијање критичког духа и стваралачког мишљења;
 • подстицање ученика на самостално језичко стваралаштво; неговање хуманизма, патриотизма, моралних и естетских осећања;
 • указивање на нове језичке области у оквиру лингвистике које обогаћују сазнања о језику као цивилизацијској тековини;
 • откривање нових извора знања у облику стручних часописа, студија, занимљивих језичких истраживања, такмичења;
 • проширивање сарадње са другим секцијама и предметима;
 • развој интересовања и љубави према говорном и писаном српском језику;
 • неговати осећај за лепо опхођење, за уважавање језичких и културолошких различитости;
 • подстицати упорност и стрпљивост у самосталном и заједничком раду; спремност на сарадњу и међусобно помагање у решавању задатака.
 • откривати нове могућности сарадње са другим секцијама; упознавати другачија научна и уметничка сазнања;
 • развијати и обогаћивати интердисциплинарну комуникацију; развијање жеље за новим сазнањима, за самосталним истраживањима у оквиру појединих језичких области.
 • навикавање ученика на тимски рад, на поделу задатака и усаглашавање личних и заједничких циљева током истраживачког рада.
 • неговање способности уочавања различитих језичких појава у усменом и писаном облику; у медијима.
 • оспособљавање ученика за самостално закључивање утемељено у сазнањима из граматике, правописа, лингвистике; других научних и уметничких области.

Вести за лингвистичку секцију

АДРЕСА

Распоред звона

 • 1. час:  08.00 – 08.45
 • 2. час:  08.50 – 09.35
 • 3. час:  09.50 – 10.35
 • 4. час:  10.40 – 11.25
 • 5. час:  11.45 – 12.30
 • 6. час:  12.35 – 13.20
 • 7. час:  13.25 – 14.10
 • 8. час:  14.15 – 15.00

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ