ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА

Литерарна секција бележи бројне активности и успехе на такмичењима.

У оквиру секције ради се на подстицању, развијању и богаћењу изражајних могућности ученика. Тежи се ка усавршавању језичког израза и примењивању различитих наративних техника у писању. Проучавају се рима и ритам песничког језика, као и стилске фигуре.

Анализирају се песме и други поетски радови чланова секције. Обележавамо јубилеје и годишњице значајних писаца и културне догађаје у циљу промовисања књижевне културе и улоге и значаја читања књига.

Формирање Читалачког клуба омогућило је окупљање и дружење чланова секције и могућност дискусије, изношења утисака и ставова поводом прочитаних књижевних дела и написаних литерарних радова у циљу вршњачке подршке ученицима. Прате се литерарни конкурси и помно бирају радови који ће бити послати на конкурсе. Наши ученици су у претходне две године освојили 1. и 3. место на Републичком такмичењу Лингвистичких секција Србије.

Рад Литерарне секција доприноси охрабривању и подстицању већег броја ученика у писању, препознавању њиховог талента и афирмацији њихових радова.

АДРЕСА

Распоред звона

  • 1. час:  08.00 – 08.45
  • 2. час:  08.50 – 09.35
  • 3. час:  09.50 – 10.35
  • 4. час:  10.40 – 11.25
  • 5. час:  11.45 – 12.30
  • 6. час:  12.35 – 13.20
  • 7. час:  13.25 – 14.10
  • 8. час:  14.15 – 15.00

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ