ГИМНАЗИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНA ОДЕЉЕЊА ЗА СЦЕНСКУ И АУДИО-ВИЗУЕЛНУ УМЕТНОСТ

Одељења ученика са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност у гимназијама представљају начин којим образовни систем настоји да одговори на потребе развоја културе и уметности.

Специјалистичким образовањем средњошколаца који имају посебне способности у области сценских и аудио-визуелних уметности, повећаваће се ниво квалитета и компетенција студената различитих смерова уметничких факултета.

Похађањем овог програма, ученици развијају стваралачко мишљење уз примену нових технологија и одговоран однос према очувању културне баштине.

Гимназијско одељење за сценску и аудио-визуелну уметност представља специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за ове врсте уметности.

Специјализација у овим областима омогућава висок степен припремљености за наставак високог образовања – студирање на различитим одсецима уметничких факултета, али  при томе не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сродних или сасвим других области.

Број ученика, као и у осталим специјализованим гимназијским одељењима је 20. Већи део наставе уметничких предмета одвија се у групама са по максимално 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада, а самим тим и боља постигнућа ученика.

Важност изучавања области сценског и аудио-визуелног изражавања је есенцијална, јер је то растуће подручје чије специфичности постају све неопходније за рад у савременом окружењу. Овај програм ће ученицима пружити креативни простор и подршку при стицању основних знања и вештина из области позоришних дисциплина, медија, филмске уметности, различитих аудио-визуелних форми, видео игара, интернета, као и структуре уметничких занимања из ових области, у складу са непрекидним процесом развоја технологије и дигитализације, којим се и мрежа уметничких деловања проширује.

Ученици ће по завршетку четвртог разреда, осим јаснијег избора потенцијалног наставка школовања и избора одсека/смера високог образовања, стећи компетенције које су практично примењиве, као што су: креативност, комуникацијске вештине, индивидуално и тимско осмишљавање, планирање, припрема и реализација сопствених малих уметничких пројеката у све широј области креативних индустрија.

Ученици који похађају овај специјализовани програм повезују знања и вештине приликом реализације идеја и успешно и одговорно примењују савремену технологију, способни су да јасно презентују и одабране идеју или рад, прилагођавајући се захтевима ситуације. Такође се код ученика развија одговоран однос према очувању културне баштине свог и других народа и етничких заједница, ученици на афирмативан начин исказују свој идентитет и поштују друге културе и традиције доприносећи промоцији сопственог наслеђа, као и интеркултуралности у друштву.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност, кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из опште културе.

Тест садржи питања са средњег и напредног нивоа из предмета српски језик и књижевност, ликовна култура, музичка култура и историја. За припрему  се могу користити уџбеници из ових предмета.

Уз ову литературу, кандидати се могу квалитетно припремити за полагање пријемног испита редовним праћењем домаћих и светских догађаја и остварења из области културе и уметности.

Пријемни испит се полаже 16. маја 2021. године у 10 часова.

Ученици ће по завршетку четвртог разреда, осим јаснијег избора потенцијалног наставка школовања и избора одсека/смера високог образовања, стећи компетенције које су практично примењиве, као што су: креативност, комуникацијске вештине, индивидуално и тимско осмишљавање, планирање, припрема и реализација сопствених малих уметничких пројеката у све широј области креативних индустрија.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност, кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из опште културе.

Тест садржи питања са средњег и напредног нивоа из предмета српски језик и књижевност, ликовна култура, музичка култура и историја. За припрему  се могу користити уџбеници из ових предмета.

Уз ову литературу, кандидати се могу квалитетно припремити за полагање пријемног испита редовним праћењем домаћих и светских догађаја и остварења из области културе и уметности.

Специјализовани предмети који се изучавају у сва четири разреда су Сценске уметности и Аудио-визуелне уметности. Креативни садржаји који се изучавају, интересантни и савремени пројектни задаци, уметничка истраживања у оквиру наставних тема, подела одељења на мање групе, стручни наставници и опремљене школе  представљају услове за ученике који ће бити изузетно ефикасни и припремљени за даље студирање на различитим смеровима факултета уметничких или других одабраних факултета.

Ученици ће по завршетку четвртог разреда, осим јаснијег избора потенцијалног наставка школовања и избора одсека/смера високог образовања, стећи компетенције које су практично примењиве, као што су: креативност, комуникацијске вештине, индивидуално и тимско осмишљавање, планирање, припрема и реализација сопствених малих уметничких пројеката у све широј области креативних индустрија.

Ученици који похађају овај специјализовани програм повезују знања и вештине приликом реализације идеја и успешно и одговорно примењују савремену технологију, способни су да јасно презентују и одабране идеју или рад, прилагођавајући се захтевима ситуације. Такође се код ученика развија одговоран однос према очувању културне баштине свог и других народа и етничких заједница, ученици на афирмативан начин исказују свој идентитет и поштују друге културе и традиције доприносећи промоцији сопственог наслеђа, као и интеркултуралности у друштву.

Документ преузмите ОВДЕ

АДРЕСА

Распоред звона

  • 1. час:  08.00 – 08.45
  • 2. час:  08.50 – 09.35
  • 3. час:  09.50 – 10.35
  • 4. час:  10.40 – 11.25
  • 5. час:  11.45 – 12.30
  • 6. час:  12.35 – 13.20
  • 7. час:  13.25 – 14.10
  • 8. час:  14.15 – 15.00

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ