нАСТАВНИЦИ ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ

Списак запослених у Другој крагујевачкој гимназији

ИСТОРИЈА

Марина Златић

имејл: marina_zlatic@drugagimnazija.edu.rs

Горан Левајац

имејл: goran_levajac@drugagimnazija.edu.rs

Милан Цетиња

имејл: milan_cetinja@drugagimnazija.edu.rs

Дубравка Думбеловић

имејл: dubravka_dumbelovic@drugagimnazija.edu.rs

ГЕОГРАФИЈА

Бошко Васовић

имејл: bosko_vasovic@drugagimnazija.edu.rs

Славица Зечевић

имејл: slavica_zecevic@drugagimnazija.edu.rs

Душан Карапавловић

имејл: dusan_karapavlovic@drugagimnazija.edu.rs

АДРЕСА

Распоред звона

  • 1. час:  08.00 – 08.45
  • 2. час:  08.50 – 09.35
  • 3. час:  09.50 – 10.35
  • 4. час:  10.40 – 11.25
  • 5. час:  11.45 – 12.30
  • 6. час:  12.35 – 13.20
  • 7. час:  13.25 – 14.10
  • 8. час:  14.15 – 15.00

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ