нАСТАВНИЦИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Списак запослених у Другој крагујевачкој гимназији

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Мирјана Пантић

имејл: mirjana_pantic@drugagimnazija.edu.rs

Саша Ћирковић

имејл: sasa_cirkovic@drugagimnazija.edu.rs

Сузана Томић

имејл: suzana_tomic@drugagimnazija.edu.rs

Марија Здравковић

имејл: marija_zdravkovic@drugagimnazija.edu.rs

Милена Чомић

имејл: milena_comic@drugagimnazija.edu.rs

Сања Јовановић

имејл: sanja_jovanovic@drugagimnazija.edu.rs

Ана Станишић

имејл: ana_stanisic@drugagimnazija.edu.rs

Невена Г. Миловановић

имејл: nevena_g_milovanovic@drugagimnazija.edu.rs

Марина Весић

имејл: marina_vesic@drugagimnazija.edu.rs

Невена Миловановић

имејл: nevena_milovanovic@drugagimnazija.edu.rs

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Љиљана Јеличић

имејл: ljiljana_jelicic@drugagimnazija.edu.rs

Соња Стојановић

имејл: sonja_stojanovic@drugagimnazija.edu.rs

Вида Павловић

имејл: vida_pavlovic@drugagimnazija.edu.rs

Илија Обровић

имејл: ilija_obrovic@drugagimnazija.edu.rs

Марија Милетић

имејл: marija_miletic@drugagimnazija.edu.rs

Катарина Денић

имејл: katarina_denic@drugagimnazija.edu.rs

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Катарина Сретеновић

имејл: katarina_sretenovic@drugagimnazija.edu.rs

Јована Куркић Томић

имејл: jovana_kurkic_tomic@drugagimnazija.edu.rs

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

Маја Шундић

имејл: maja_sundic@drugagimnazija.edu.rs

Марија Мркић

имејл: marija_mrkic@drugagimnazija.edu.rs

Ивана Васовић

имејл: ivana_vasovic@drugagimnazija.edu.rs

Весна Јовановић

имејл: vesna_jovanovic@drugagimnazija.edu.rs

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Марина Јанковић

имејл: marina_jankovic@drugagimnazija.edu.rs

РУСКИ ЈЕЗИК

Јелена Милојевић

имејл: jelena_milojevic@drugagimnazija.edu.rs

АДРЕСА

Распоред звона

  • 1. час:  08.00 – 08.45
  • 2. час:  08.50 – 09.35
  • 3. час:  09.50 – 10.35
  • 4. час:  10.40 – 11.25
  • 5. час:  11.45 – 12.30
  • 6. час:  12.35 – 13.20
  • 7. час:  13.25 – 14.10
  • 8. час:  14.15 – 15.00

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ