Пријављивање кандидата за полагање пријемних испита за упис у први разред специјализованих одељења

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су десетоцифрену шифру, и за неауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства је 18.04 – 24.04.2023. до 16 часова.

Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање пријемних испита је петак, 21.04.2023. и понедељак, 24.04.2023. од 8 до 15 часова.