Припремна настава за филолошки смер

Заинтересовани ученици могу  послати своју пријаву на имејл: pripremnanastavasf@gmail.com.
Ова припремна настава ће омогућити ученицима да унапреде и провере своје језичке вештине из српског и енглеског језика и припреме се за успешно полагање пријемног испита.

Додатне информације можете добити позивом на број 034/341 398.