УПРАВА ШКОЛЕ и СЛУЖБЕ

Списак запослених у Другој крагујевачкој гимназији

УПРАВА ШКОЛЕ

Миољуб Јоксимовић

директор школе
имејл: direktor@drugagimnazija.edu.rs

Игор Спасојевић

помоћник директора
имејл: igor_spasojevic@drugagimnazija.edu.rs
имејл помоћника директора: pomocnik_direktora@drugagimnazija.edu.rs

Гордана Стевановић

помоћник директора
имејл: gordana_stevanovic@drugagimnazija.edu.rs
имејл помоћника директора: pomocnik_direktora@drugagimnazija.edu.rs

СТРУЧНА СЛУЖБА

Наташа Бузаџић

школски педагог
имејл: natasa_buzadzic@drugagimnazija.edu.rs
имејл стручне службе: strucna_sluzba@drugagimnazija.edu.rs

Исидора Арсенијевић

школски педагог
имејл: isidora_arsenijevic@drugagimnazija.edu.rs
имејл стручне службе: strucna_sluzba@drugagimnazija.edu.rs

Јелена Вукојичић

библиотекар
имејл: jelena_vukojicic@drugagimnazija.edu.rs
имејл библиотеке: biblioteka@drugagimnazija.edu.rs

Катарина Мијаљевић

библиотекар
имејл: katarina_mijaljevic@drugagimnazija.edu.rs
имејл библиотеке: biblioteka@drugagimnazija.edu.rs

Александра Ранковић

школски психолог
имејл: aleksandra_rankovic@drugagimnazija.edu.rs
имејл стручне службе: strucna_sluzba@drugagimnazija.edu.rs

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Зорица Радисављевић

секретар школе
имејл: zorica_radisavljevic@drugagimnazija.edu.rs
имејл административне службе: administrativna_sluzba@drugagimnazija.edu.rs

Сунчица Михајловић

шеф рачуноводства
имејл: suncica_mihajlovic@drugagimnazija.edu.rs
имејл административне службе: administrativna_sluzba@drugagimnazija.edu.rs

Марина Минић

финансијски радник
имејл: marina_minic@drugagimnazija.edu.rs
имејл административне службе: administrativna_sluzba@drugagimnazija.edu.rs

Невена Турањанин

референт за правне, кадровске и административне послове
имејл: nevena_turanjanin@drugagimnazija.edu.rs
имејл административне службе: administrativna_sluzba@drugagimnazija.edu.rs

АДРЕСА

Распоред звона

  • 1. час:  08.00 – 08.45
  • 2. час:  08.50 – 09.35
  • 3. час:  09.50 – 10.35
  • 4. час:  10.40 – 11.25
  • 5. час:  11.45 – 12.30
  • 6. час:  12.35 – 13.20
  • 7. час:  13.25 – 14.10
  • 8. час:  14.15 – 15.00

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ