УПРАВА ШКОЛЕ и СЛУЖБЕ

Списак запослених у Другој крагујевачкој гимназији

УПРАВА ШКОЛЕ

Миољуб Јоксимовић

директор школе

Игор Спасојевић

помоћник директора

Марија Аксентијевић

помоћник директора

СТРУЧНА СЛУЖБА

Наташа Бузаџић

школски педагог

Исидора Арсенијевић

школски педагог

Невена Степановић

школски психолог

Јелена Вукојичић

библиотекар

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Зорица Радисављевић

секретар школе

Сунчица Михајловић

шеф рачуноводства

Марина Минић

финансијски радник

Невена Турањанин

референт за правне, кадровске и административне послове

АДРЕСА

Распоред звона

  • 1. час:  08.00 – 08.45
  • 2. час:  08.50 – 09.35
  • 3. час:  09.50 – 10.35
  • 4. час:  10.40 – 11.25
  • 5. час:  11.45 – 12.30
  • 6. час:  12.35 – 13.20
  • 7. час:  13.25 – 14.10
  • 8. час:  14.15 – 15.00

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ