Наши професори аутори читанке за трећи разред

Читанка за трећи разред средње школе, чије су ауторке професорке Друге крагујевачке гимназије Гордана Стевановић и Јелена Јовановић Бубања, објављена је у издању Завода за уџбенике, по одобрењу Завода за унапређење образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.