Посета музеја у Београду

Ученици и професори заједно у свету уметничких дела и предмета Народног музеја у Београду и Музеју Вука Караџића и Доситеја Обрадовића.