Упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке

На основу Службеног гласника Републике Србије број 31/21 чланови Правилника о упису у средњу школу који се односе на упис ученика са посебним способностима за филолошке науке су следећи:

Члан 21.
За упис у одељење за ученике са посебним способностима за
филолошке науке кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:
1) тест из српског, односно матерњег језика и књижевности;
2) тест из страног језика – енглески језик
Тестови из става 1. овог члана полажу се у складу са општим
стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.
Члан 22.
Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним
способностима за филолошке науке може да оствари највише по 120 бодова на
сваком делу пријемног испита, односно укупно 240 бодова.
Члан 23.
Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним
способностима за филолошке науке положио је пријемни испит ако је остварио
најмање по 60 бодова на сваком делу пријемног испита.
Приликом рангирања у одељењима за енглески језик, кандидати
се рангирају на основу укупно освојеног броја бодова, без обзира на језик који
су положили на пријемном испиту.
Члан 24.
Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у
одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, у смислу
овог правилника, јесу такмичења из српског језика, односно матерњег језика и
језичке културе и страног језика.
Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1.
овог члана јесу:
1) за српски језик:
– Такмичење из српског језика и језичке културе, односно
Књижевна олимпијада – Друштво за српски језик и књижевност Србије,
2) за матерњи језик:
– Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе –
Удружење „Матица Бугара у Србији”,
– Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе –
Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију,
– Такмичење из румунског језика и језичке културе – Филозофски
факултет Нови Сад, Одсек за румунистику,
– Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе –
Друштво за русински језик, књижевност и културу,
– Такмичење у знању словачког језика и језичке културе –
Национални савет словачке националне мањине, Словакистичко војвођанско
друштво,
– Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе –
Национални савет хрватске националне мањине,
– Такмичење из босанског језика – Национални савет бошњачке
националне мањине,
3) за стране језике (енглески, немачки, руски, француски,
италијански и шпански):
– Друштво за стране језике и књижевности.
Кандидату који је, на републичком такмичењу које је одржано на
начин прописан чланом 8. ст. 1. и 2. овог правилника, освојио прво, друго или
треће место из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног
језика, додељује се по 60 бодова за прво место, 50 бодова за друго место и 40
бодова за треће место.