Упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио- визуелну уметност

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио- визуелну уметност

На основу Службеног гласника Републике Србије број 31/21 чланови Правилника о упису у средњу школу који се односе на упис ученика са посебним способностима за сценску и аудио- визуелну уметност су следећи:

Члан 45.
За упис у одељење за ученике са посебним способностима за
сценску и аудио-визуелну уметност кандидат полаже пријемни испит из
познавања опште културе.
Тест из става 1. овог члана полаже се у складу са општим
стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.
Члан 46.
Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним
способностима за сценску и аудио-визуелну уметност може да оствари највише
240 бодова на тесту из члана 45. став 1. овог правилника.
Члан 47.
Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним
способностима за сценску и аудио-визуелну уметност положио је пријемни
испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из познавања опште културе
из члана 45. став 1. овог правилника.